ΒΙΟΕΛΛΑΣ

               BIOHELLAS

Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης 

 

Η εταιρεία μας πιστοποιείται απο την εταιρεία ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. η οποία είναι εγκεκριμένος Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία που διέπει την παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων (Κανονισμοί 834/2007/ΕΚ και 889/2008/ΕΚ), με κωδικό έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση GR-BIO-03.

Παράλληλα έχοντας αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με αναγνωρισμένους Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης του εξωτερικού, παρέχει υπηρεσίες ελέγχου σύμφωνα με το Πρότυπο BIOSUISSE (Ελβετία), NATURLAND & NATURLAND FAIR (Γερμανία), KRAV (Σουηδία), DEMETER (Βιοδυναμική γεωργία) και το Πρότυπο USDA/NOP του Υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α. για βιολογικά προϊόντα που προορίζονται για την αγορά της Αμερικής και δεν καλύπτονται από τον Ευρωπαϊκό κανονισμό περί βιολογικής γεωργίας.