ΒΙΟΕΛΛΑΣ

               BIOHELLAS

Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης 

 

Η εταιρεία μας πιστοποιείται απο την εταιρεία ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. η οποία είναι εγκεκριμένος Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία που διέπει την παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων (Κανονισμοί 834/2007/ΕΚ και 889/2008/ΕΚ), με κωδικό έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση GR-BIO-03.